Arvamuste mõõdukus

Kõik Géomeri toodete kasutajate esitatud teated avaldatakse sellisena, nagu need on, ja me ei muuda neid mingil viisil.