Müügitingimused

Müügitingimused

Laboratoire Géomer

 • Neid müügitingimusi kohaldatakse ainult Géomeri laboris müüdavate toodete suhtes. Géomer jätab endale õiguse neid müügitingimusi igal ajal muuta.
 • Nende üldiste müügitingimuste eesmärk on teavitada potentsiaalset ostjat tingimustest, mille alusel Géomer tellitud tooteid müüb ja tarnib, ning teiselt poolt määratleda poolte õigused ja kohustused seoses toodete müügiga Géomeri poolt tarbijale (edaspidi "ostja").
 • Neid kohaldatakse ilma piirangute ja reservatsioonideta kogu toodete müügi suhtes, mida Géomer pakub oma veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ (edaspidi "sait").

Artikkel 1

 • Veebisaidilt www.https://laboratoire-geomer.com/et/ ostmine tähendab nende üldiste müügitingimuste täielikku aktsepteerimist, mille ostjad tunnistavad enne nende tellimust läbi lugenud. Tellimuse suhtes kehtivad üldised müügitingimused, mida ostja aktsepteerib tellimuse kinnitamise ja tasumise ajal.

Artikkel 2 Äriühingu nimi.

Veebisait www.https://laboratoire-geomer.com/et/

 • Laboratoire Géomer andnud Laboratoire Géomer
 • E-post: [email protected]
 • Väljaande direktor: Alain Ledroit.
 • Peakontor asub Euroopas: Suur-Sõjamäe 42a, 11415 Tallinn Estonia
 • Käibemaks: EE101.730.538.

Artikkel 3: Tellimused ja kohaldatavad hinnad

3.1. Tellimused

 • Klõpsates tellimisprotsessi ajal nupul "Telli", olles tellimuse sisu "Korvis" kontrollinud ja vajadusel seda muutnud, deklareerib Ostja nõustuma täielikult ja ilma reservatsioonita 'käesolevad üldised müügitingimused.
 • Ostja võib oma tellimuse tühistada tunni jooksul pärast tellimuse kinnitamist, pöördudes Géomeri klienditeeninduse poole telefoni või e-posti teel veebisaidi www.laboratoire- geomer.com.
 • Mis tahes tellimuse eest, mis esitatakse väljaspool Géomeri klienditeeninduse lahtiolekuaegu, peab ostja kasutama taganemisõigust vastavalt käesolevate müügitingimuste artiklile 6. Tellimus loetakse lõplikuks alles pärast tellimusele vastava hinna täielikku tasumist.
 • Géomer kinnitab süstemaatiliselt ostja tellimuse ja seejärel selle saatmise, saates e-kirjad e-posti aadressile, mille ostja on registreerinud veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/

3.2. Hinnad

 • Veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ olevate toodete müügihinnad on eurodes näidatud kõik maksud, mis sisalduvad vastavas tootelehes. Géomer saab toodete müügihindu ette teatamata muuta. Igast hinnamuutusest teavitatakse Ostjat.
 • Veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ olevate toodete müügihinnad sisaldavad käibemaksu - mis kehtib tellimuse päeval kehtiva määra järgi. Käibemaksumäära mis tahes muudatust ajakohastatakse automaatselt veebisaitidel www.https://laboratoire-geomer.com/et/ olevate toodete müügihindade osas.
 • Veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ olevate toodete müügihinnad ei sisalda saatmiskulusid, mis ostjale teatatakse enne tellimuse lõplikku kinnitamist.
 • Erinevad saatmisviisid on sätestatud artiklis 5 ja need on esitatud veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotises „Transport ja hinnad”. Tarnetele väljaspool Prantsusmaa territooriumi kohaldatakse üldise maksuseadustiku käibemaksu käsitlevaid sätteid.

3.3. Funktsioonid ja saadavus

 • Ostja saab enne tellimuse vormistamist arvesse võtta Geomeri toodete omadusi. Lisaküsimuste korral võib Ostja pöörduda klienditeeninduse poole veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotises „Võtke meiega ühendust“ märgitud lahtiolekuaegadel.
 • Géomeri tooteid pakutakse saadaolevate varude piires müügil saidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/.
 • Veebisait www.https://laboratoire-geomer.com/et/ teavitab ostjat e-posti teel kõikidest laost, mis on laos, mille tagajärjeks on toodete kättesaamatus.

Artikkel 4 Reeglid

4.1 Maksevahendid

 • Ostjal on veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ seni aktsepteeritud maksevahendid
4.1.1 Pangakaardid
 • Carte Bleue, Visa ja Master Card aktsepteeritakse veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/. Ostja pangakontot debiteeritakse tellimuse kuupäevale järgneva 4 päeva jooksul ja see loetakse kehtivaks pärast panga maksekeskuste lepingu kinnitamist.
4.1.2 Kinkekaardid
 • Saidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ programmide “Lojaalsus” või “Sponsorlus” raames saadud Geomeri kinkekaarte saab kasutada kuni nende summa ulatuses ja vajaduse korral täiendada pangakaardiga tasumisega.
 • Géomeri kinkekaarte saab kasutada ainult veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/, need kehtivad üks aasta alates nende väljastamisest ja neid saab kombineerida sama tellimuse tasumiseks.
4.1.3 Veebivara.
 • Veebikrediiti väljastab eranditult veebisait www.https://laboratoire-geomer.com/et/ pärast Géomeri klienditeeninduse poolt kinnitatud tellimuse tagastamist. Geomeri veebikrediite saab kasutada ainult Géomeri veebisaidil, need kehtivad ühe aasta jooksul alates nende väljaandmisest ja neid saab kombineerida sama tellimuse tasumiseks kinkekaartidega.
4.1.4 Pangatšekid

Laboratoire Géomer ei aktsepteeri Laboratoire Géomer maksmist.

4.2 Maksetingimused

 • Géomeri veebisaidil toimuva veebipõhise valideerimise ajal peab ostja tasuma oma tellimuse eest täielikult, välja arvatud saidil märgitud konkreetne pakkumine.
 • Kogutud summasid ei saa mingil juhul käsitada sissemakse või sissemaksena. Tellimused makstakse eurodes, sealhulgas kõik maksud ja kohustuslikud sissemaksed. Kõik pangakulud jäävad Ostja vastutusalasse, sealhulgas ka tagasimaksetaotluse korral.
 • Géomer jätab endale õiguse keelduda kättetoimetamisest või tellimuse täitmisest tarbijalt, kes pole eelmist tellimust täielikult või osaliselt tasunud või kellega on vaidlus maksega.

4.3 Maksete tagamine.

 • Veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ tehtud maksete suhtes kehtib pankade loodud turvasüsteem.
 • Internetipettuste vastase võitluse osana võib kogu Ostja tellimusega seotud teabe edastada mis tahes seadusega volitatud või Géomeri määratud kolmandale osapoolele, et kontrollida Ostjat ja tema tellimust. , selle makseviis ja kavandatud tarneviis.

Artikkel 5 - kättetoimetamine

5.1. Tarnekoht.

 • Tooted, mille Ostja tellib Géomeri veebisaidil, tarnitakse ostja poolt tarneaadressina märgitud aadressile. Ostjal on võimalik valida mõni teine tarneaadress, mille ta on varem "aadressiraamatusse" sisestanud.
 • Kohaletoimetamisega kaasneb kohaletoimetamise kviitung ja ostuarve saadetakse e-posti teel e-posti aadressile, mille ostja andis oma konto loomisel saidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/.

5.2. Tarneviisid ja tarneajad

 • Ostjale pakutakse mitmeid tarneviise.
5.2.1 Tavaline kättetoimetamine - pakipost
 • Niipea kui postkontor on paki eest hoolitsenud, toimetatakse see ostjale või tellimuse saajale tavaliselt 4–5 päeva jooksul. Kõik teatatud ajad ei arvesta tellimuse ettevalmistusaega, mis varieerub 1 kuni 2 tööpäeva jooksul.
 • Reedel pärast kella 11 tehtud tellimused antakse vedajale üle järgmisel esmaspäeval.
 • Tavalise kohaletoimetamise korral jäetakse pakett, mis sisaldab tellitud ja tasutud tooteid, Ostja kirjakasti märgitud aadressil.
 • Paki kättetoimetamata jätmise korral postkasti suuruse ja / või saaja puudumise tõttu võimaldab postkontori väljastatud kättetoimetamisteade Ostjal või tellimuse saajal pakki kontorisse kätte saada kõnekaardile märgitud postitus 15 päeva jooksul. Pärast seda perioodi tagastatakse pakk Géomerile ja pärast kättesaamist tagastatakse Ostjale tema pangakaardi krediitkaardile tellimuse summa koos mahaarvatud tagastuskuludega. Tarnega seotud vaidlusi ei saa lahendada, kui pakett näib Posti arvutisüsteemi tarnituna.

5.3 Kahjustatud pakend.

 • Paki üleandmisel kutsutakse ostjat või tellimuse saajat kontrollima paki ja toodete näilist seisukorda. Täheldatud kõrvalekallete (kahjustatud, avatud pakend, vedeliku jäljed, puuduv või kahjustatud toode) korral peab ostja või tellimuse saaja järgima iga tarneviisiga seotud protseduure. Protseduuride eiramise korral ei või ostja ega tellimuse saaja nõuda vedajalt regressi, kogu tema tellimuse või selle osa hüvitamist ega kõnealuse toote vahetamist, tellitud tooteid ei tarnita enam.
 • 5.4 Puuduv või kahjustatud toode.
 • Ostja või tellimuse saaja peab Géomeri klienditeenindusega kinnitama toote või kahjustatud toote (de) puudumist veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotisest „Võtke meiega ühendust”. Géomer võib kontrollimiseks nõuda ostja või tellimuse saaja isikuandmetega seotud teavet. Ja puuduvad või kahjustatud tooted saadetakse Géomeri kulul.
 • 5.5 Hiline kohaletoimetamine
 • Ostjal on võimalus oma tellimus tühistada, kui see tarnitakse 7 päeva jooksul pärast La Poste'i poolt lepinguga teatatud tarneaegu. Ostja teavitab Geomeri klienditeenindust e-posti aadressil, mis on adresseeritud veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotises „Klienditeenused” toodud kontaktandmetele. Géomer viib tarne eest vastutava vedaja juures läbi uurimise, et tellitud või tarnimata toodete hüvitamine jätkata.
 • Géomerile omistatava süü korral hüvitatakse Ostjale tema pangakaardi krediteerimine.
 • Vastasel juhul ei saa Ostja nõuda oma tellimuse tagasimakset ega tellitud toodete uut tarnimist. Ostjale hüvitatakse kogu tasutud summa 30 päeva jooksul, kui kogu tellimus tagastatakse.
 • Artikkel 6 - Õigus ja taganemisperiood.
 • Ostjal on kogu tellimus tasuta tagastamiseks ja toodete vahetamiseks aega seitsme selge päeva jooksul alates temale või saajale tellitud tooteid sisaldava paki kättesaamisest. , veebipõhine kreeditarve või esialgsete kättetoimetamiskulude hüvitamine 30 päeva jooksul pärast tagastuspaketi kättesaamist.
 • 6.1. Üksikasjad
 • Enne toote tagastamist peab ostja teavitama Géomeri klienditeenindust oma kavatsusest tagastada tellimus veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotisest „Minu konto / Tellimuse tagastamine”.

Artikkel 7 - Toodete tagastamine

 • Toote tagastamiseks peab ostja või tellimuse saaja järgima järgmisi juhiseid:
 • 1. Teavitage Geomeri klienditeenindust oma kavatsusest tagastada tellimus veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ jaotisest "Minu konto / Tellimuse tagastamine".
 • 2. Trükkige veebisaidi www.https://laboratoire-geomer.com/et/ saadetud “Tagastusvorm” Ostja registreerimisel registreeritud e-posti aadressile.
 • 3. Tagastage pakkidega, mis on nõuetekohaselt kaitstud originaalpakendis, täiuslikus korras (kahjustamata, kahjustamata või määrdunud), kasutades Géomeri tarnitavat ja pakile kleepuvat silti. järgmisel aadressil: Géomer jätab endale õiguse keelduda mis tahes saadetava paki maksmisest ja / või eiramisest tagastamisreeglite järgi
 • 4. Teenuse pakkujalt või Laboratoire Géomer välistest põhjustest põhjustatud Laboratoire Géomer ei ole tagasimaksmise põhjus. Laboratoire Géomer keeldub kogu vastutusest, mis on seotud kättetoimetamise või Laboratoire Géomer .

Artikkel 8 - Omandiõigus

 • Géomer säilitab müüdud toodete täieliku ja täieliku omandiõiguse kuni täieliku hinna, sealhulgas kulud, maksud ja kohustuslikud sissemaksed, täieliku laekumiseni.

Artikkel 9 - Intellektuaalomandi õigused

 • Géomeri kaubamärk ja toodete nimed on hr Alain Ledroiti isiklik omand.
 • Internetikasutajad tunnistavad oma ainuõigusi kaubamärgile Géomer ja hoiduvad neid kasutamast ning üldisemalt Géomeri intellektuaalomandi õigusi rikkumast.
 • Géomer jätab endale õiguse nõuda kahju võltsimise ja intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral. Kui pole öeldud teisiti, on saidil sisalduvate dokumentide ja selle saidi jaoks loodud elementide intellektuaalomandi õigused ainuõigus Géomerile, kes ei anna muid litsentse ega muid õigusi kui saidiga tutvumise õigus.
 • Kõigi saidil avaldatud dokumentide paljundamine on lubatud ainult isiklikuks ja isiklikuks kasutamiseks mõeldud teabe otstarbel, igasugune paljundamine ja muudel eesmärkidel tehtud koopiate kasutamine on sõnaselgelt keelatud.
 • Samuti on keelatud kopeerimine, muutmine, tuletatud teose loomine, kujunduse või koostu ümberpööramine või muul viisil lähtekoodi leidmine (välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel), müümine, määramine, alamkood - litsentsida või mis tahes viisil tarkvara mis tahes õigusi üle anda.
 • Samuti on keelatud tarkvara modifitseerimine või tarkvara modifitseeritud versioonide kasutamine ning eelkõige (ilma et see loetelu oleks ammendav) eesmärgiga saada volitamata juurdepääs teenusele ja pääseda saidile juurde teiselt poolt tähendab, et liides, mille Géomer teile selleks andis.

Artikkel 10 - Garantii

 • Lisaks seaduslikule garantiile varjatud puuduse eest, mille eest Ostja või tellimuse saaja peab tegutsema kahe aasta jooksul alates puuduse avastamisest, kehtivad Laboratoire Géomer müüdavatele Laboratoire Géomer seaduslik garantii. tarbija koodeksi artiklid.

Artikkel 11 - Infotehnoloogia ja vabadus.

 • Géomeri veebisait sisaldab kolmandatelt isikutelt pärinevat teavet ja linke teistele veebisaitidele, millest me ei saa kontrollida seal sisalduva teabe ega nende sisu täpsust.
 • Géomerit ei saa mingil juhul pidada vastutavaks kahjude eest, mis tulenevad selle kolmanda osapoole teabe või muude veebisaitide sisu kasutamisest, juurdepääsust või suutmatusest seda kasutada.
 • Veebisait www.https://laboratoire-geomer.com/et/ võib kasutada oma veebisaidi külastajate arvutisse paigutatud küpsisefaile. Üldiselt salvestab "küpsisefail" faili, mis on seotud külastajate arvutite sirvimisega veebisaidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/ (lehed, millega konsulteeriti, konsultatsiooni kuupäev jne). et veebisait www.https://laboratoire-geomer.com/et/ saab lugeda nende kasutajate järgnevatel külastustel. Sel juhul sisaldab see teavet, mille külastaja äsja veebisaidile www.https://laboratoire-geomer.com/et/ edastas. Seega ei pea külastaja oma järgmisel visiidil enam talle uuesti pakutavat vormi täitma. Külastajal on õigus oma brauseri konfigureerimisega olla vastu "küpsiste" salvestamisele. Kui iga brauser on erinev, peab külastaja oma brauseri menüüst „Abi“ kontrollima, kuidas küpsiste osas eelistusi muuta. Siiski ei saa www.laboratoire-Geomer.com veebisaidi teatud funktsioone enam kasutada, kui külastaja keeldub neid installimast. Küpsiste ja nende kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastavad külastajad riikliku andmetöötluse ja vabaduste komisjoni toimikut järgmisel aadressil: http://www.cnil.fr.

Artikkel 12 - Kestus ja ajakohastamine

 • Neid müügitingimusi kohaldatakse kogu aja jooksul, mil tooted on veebis Géomer'i veebisaidil paigutatud, ning kuni lepinguliste ja juriidiliste garantiide kehtivusaja lõpuni.
 • Géomer jätab endale õiguse käesolevaid müügitingimusi ilma ette teatamata muuta ja ajakohastada.
 • Tellimuse suhtes kehtivad tellimuse esitamise ajal kehtinud üldised müügitingimused.

Artikkel 13 - Garantii 100% rahul või raha tagasi makstud!

 • Kõigile Géomeri kataloogis olevatele toodetele kehtib garantii reegel 100% rahuldatud või tagasimakstud. Hüvitatavat toodet (tooteid) tuleb kasutada vastavalt antud juhistele.
 • Tagasimakse tingimused: vaata üksikasju siit

Artikkel 14 - Seadus ja kohtuvaidlused

 • Käesolevad prantsuse keeles kehtivad üldised müügitingimused täidetakse ja tõlgendatakse vastavalt Euroopa seadustele.
 • Vaidluse korral võtab ostja sõbraliku lahenduse saamiseks kõigepealt ühendust Géomeriga. Kokkuleppe puudumisel on Géomeri ja Ostja vahel sõlmitud lepingu olemasolu, tõlgendamise, täitmise või lõpetamisega seotud vaidlused müüja asukohariigi kohtute ainupädevuses.

Musta reede eritingimused

Musta reede pakkumised kehtivad esmaspäevast 23. novembrist 2020 kuni 30. novembrini 2020 (kaasa arvatud).

Sooduspakkumise kokkuvõte:

> ostes 2 või 3 eset, saate allahindlust -15% korvi väärtuse kohta (ilma saatekuludeta).

> ostes 4 või 5 eset, saate allahindlust -25% korvi väärtuse kohta (ilma saatekuludeta).

> ostes 6 või 7 eset, saate allahindlust -35% korvi väärtuse kohta (ilma saatekuludeta).

> kui ostate 8 või enamat eset, saate allahindlust -50% korvi väärtuse kohta (ilma saatekuludeta).

Need allahindlused kehtivad ainult saidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/.

Neid pakkumisi ei saa kombineerida teiste pooleliolevate sooduskupongide või sooduspakkumistega.

Pakkumised kehtivad kogu tootevalikus, välja arvatud hüdroalkoholigeelid, desinfitseerivad vedelikud, tarvikud ja proovid. Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub.

Musta reede pakkumine on reserveeritud eraisikutele.

Laboratoire-Géomer jätab endale õiguse musta reede perioodil reklaamitingimusi muuta. Kui neid muudetaks, avaldataks need saidil www.https://laboratoire-geomer.com/et/.