Kõik Géomeri toodete kasutajate esitatud teated avaldatakse muutumata kujul.